24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16БДП. Заповеди. Дневен режим. Учебни планове. Правилник за вътрешния трудов ред.
Стратегия за развитие на училището. Правилник за дейността на училището.
Годишен план за дейността на училището
Назад

24 СУ "П. К. Яворов" гр. София