24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16
Годишен план за дейността на училището за учебна 2019-2020 годинаГодишен план за дейността на училището за учебна 2018-2019 година


Годишен план за дейността на училището за учебна 2017-2018 година

Годишен план за дейността на училището за учебна 2016-2017 годинаНазад 24 СУ "П. К. Яворов" гр. София