24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16
Годишен план за дейността на училището за учебната 2023-2024 година


Годишен план за дейността на училището за учебната 2022-2023 година


Годишен план за дейността на училището за учебната 2021-2022 година


Годишен план за дейността на училището за учебната 2020-2021 годинаГодишен план за дейността на училището за учебна 2019-2020 година
Годишен план за дейността на училището за учебна 2018-2019 година


Годишен план за дейността на училището за учебна 2017-2018 година

Годишен план за дейността на училището за учебна 2016-2017 годинаНазад 24 СУ "П. К. Яворов" гр. София