24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16
Правилник за вътрешния трудов ред за учебна 2023/2024 година

Правилник за вътрешния трудов ред за учебна 2022/2023 година

Правилник за вътрешния трудов ред за учебна 2021/2022 година

Правилник за вътрешния трудов ред за учебна 2019/2020 годинаПравилник за вътрешния трудов ред за учебна 2018/2019 година


Правилник за вътрешния трудов ред за учебна 2017/2018 година


Правилник за вътрешния трудов ред за учебна 2016/2017 година
Назад 24 СУ "П. К. Яворов" гр. София