24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС:

18 юни - до 12 часа - подаване на заявления за трето класиране;
18 юни - 18 часа - обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране;
19 - 20 юни - до 12 часа - записване на учениците, приети на трето класиране;
20 юни - 18 часа - обявяване на свободните места след трето класиране;

Свободни места - 18Има 18 свободни места за прием на деца в 1-ви клас.


Назад

24 СОУ "П. К. Яворов" гр. София