24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16
Пламен Трайков е автор на три книги:
Това е белетристика на съвременна тематика.

Назад

24 СУ "П. К. Яворов" гр. София