24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16Училищна програма за превенция на ранното напускане на деца
Училищна програма за предоставяне на равни възможности